Matemati��ki fakultet u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu, 2017