Predstavljanje Fakulteta u ��upriji, Lazarevcu i Beogradu, mart i april 2017.