Predstavljanje Fakulteta u Ćupriji, Lazarevcu i Beogradu, mart i april 2017.