Sve��ana dodela diploma 2. jul 2010. amfiteatar Georgije Ostrogorski, Filozofski fakultet