Promocija doktora nauka Matemati��kog fakulteta, 25.04.2016.