Promocija doktora nauka Matematičkog fakulteta, 25.04.2016.