Svečani prijem novih studenata, OAS, generacija 2015