Sve��ani prijem studenata nagra��enih u 2009. 22. februar, Biblioteka