Memorijalni skup: Se��anje na prof. ��uru Kurepu (1907-1993)