Memorijalni skup: Sećanje na prof. Đuru Kurepu (1907-1993)