Obeležavanje Dana Matematičkog fakulteta, 29. decembar 2009.