Besplatne konsultacije za budu��e studente tokom 3 dana prijavljivanja, jun 2012.