Конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2020. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената УБ, одржаној 10. фебруара 2021, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2020. години.

Текст конкурса је доступан на страници
http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс.
Радове у штампаном и електронском облику треба доставити проф. др Зорици Станимировић најкасније до 25. марта 2021. Факултет доставља Универзитету пристигле радове најкасније до 2. априла 2021.

Пдсећамо да се дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу не могу подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Правилник о награђивању студената
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf
Измена Правилника усвојена 2018.
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на
zoricast[at]matf.bg.ac.rs.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести