Четврти позив МПНТР за укључивање студената докторских студија у научноистраживачки рад у акредитованим НИО

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворило је позив младим истраживачима-студентима докторских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама (звање истраживач-приправник, односно истраживач-сарадник). Рок за подношење пријаве МПНТР је 28. децембар 2020. године.

Кроз овај позив планирано је да се укључи до 100 младих истраживача, од којих ће се до 20 младих истраживача из области уметности укључити у акредитоване научноистраживачке организације из области уметности.

На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2020/2021. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Текст позива са обрасцем пријаве може се наћи на страници
http://www.mpn.gov.rs/cetvrti-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama/

Позивамо заинтересоване студенте докторских студија који су заинтересовани за укључивање у научноистраживачки рад на Математичком факултету да се јаве мејлом на pravna@matf.bg.ac.rs до петка, 18. децембра у 12 часова. У мејлу са насловом "Позив МПНТР за укључивање PhD студената у рад НИО", неопходно доставити CV и потврду да су први пут уписали прву годину докторских академских студија у школској 2020/2021.

Напомена: На позив се могу пријавити и кандидати који су у радном односу у акредитованој научноистраживачкој организацији (сарадници у настави, асистенти), а који испуњавају услове конкурса.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести