Позив МПНТР младим истраживачима за учешће на научноистраживачким пројектима, пријаве до 16. марта 2018.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је ПОЗИВ талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања.

На овај позив могу да се пријаве сви студенти докторских академских студија, без обзира да ли су се раније пријављивали на својим институтима/факултетима/универзитетима за укључивање у текући циклус истраживања.

Текст Позива са обрасцем Пријаве преузима се са сајта Министарства:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/Poziv-mladim-istrazivacima-2018-Konacno.pdf
у којима су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и потребна документација (с тим што се диплома/уверење о завршеном факултету са наведеном просечном оценом подноси у овереној фотокопији). 


Рок за подношење пријаве је 16. март 2018. године.

Министарство ће након детаљне анализе резултата овог позива, у складу са буџетским могућностима, одлучити о позивима који би имали за циљ укључивање и других група истраживача које нису обухваћене овим позивом.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести