Семинар за примењену математику, 27. април 2010.

Наредни састанак семинар за примењену математику биће одржан у уторак, 27.04.2010. у 14:15, сала 301ф, МИ САНУ. Предавање ће одржати Јовиша Зуњић, University of Exeter, U.K.

детаљније

Торусна топологија-специјални курс, 21. април 2010.

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 21. априла 2010. у 12 часова предавање ће одржати

Раде Живаљевић

Назив предавања: (Ко)хомологија K-степена и Масијеви производи.

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 20. април 2010.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 20. априла 2010. на Математичком факултету, IV спрат (пројектор сала) од 18-20h.

Креда Луталица: Улагања многострукости са додатним захтевима (коса улагања), наставак.

детаљније

Семинар Одељења за математику, 23. април 2010.

 У петак, 23.04.2010. у 14 часова, сала 2 САНУ на МИ САНУ предавање ће одржати

Милош Арсеновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

назив предавања: ХАРМОНИЈСКА КВАЗИКОНФОРМНА ПРЕСЛИКАВАЊА

Садржај: Разматрамо гранично понашање таквих пресликавања, у произвољној димензији, посебно процене извода (тангенцијалних и нетангенцијалних), припадност Хелдеровим класама до на границу, као и класама дефинисаних општим модулима непрекидности. Такође ће се разматрати и понашање неких природних метрика при таквим пресликавањима.

детаљније

Семинар за примњену математику, 20. април 2010.

У уторак, 20.04.2010. у 14:15, сала 301ф, МИ САНУ предавање ће одржати Александра Лабус, Факултет организационих наука, Београд

Назив предавања: ИГРА КАО КОМПОНЕНТА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Садржај: Предмет овог саопштења су игре као компоненте електронског образовања. Оне комбинују образовање и забаву у концепт који је познат као edutainment. Основна идеја је да се корисницима пруже садржаји за учење у препознатљивом забавном окружењу, као што су: телевизија, рачунарске игре, филмови, музика, web сајтови, мултимедијални софтвер итд.
У овом раду су истражене могућности креирања забавних образовних активности и њихова интеграција са системом за управљање курсевима Moodle LMS.
У практичном делу рада забавне образовне активности су имплементиране у систему за електронско учење у оквиру Лабораторије за електронско пословање Факултета организационих наука. Истраживање је показало да су студенти остварили боље резултате учећи и кроз забавне активности

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 22. април 2010.

У четвртак, 22.4. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати
Божидар Јовановић

Назив предавања: Инваријантни геодезијски токови на Ledger-Obata n-симетричним просторима

Апстракт:Проучава се интеграбилност геодезијских токова Ајнштајнових метрика на основном
примеру n-симетричног простора К^n/diag(K), где је K компактна проста Лијева група

детаљније

Састанак семинара Катедре за рачунарство, 21. април 2010.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Катедре за рачунарство и информатику заказан је за среду, 21. 4. 2010. у 18h.

Програм семинара:

Весна Сатев: "Програмски систем WebMonitoring и употреба коначних трансдуктора у надгледању Веба", магистарска теза

Новак Марковић: "Развој wеб-апликације за банкарско пословање засноване на WPF/Silverlight технологији", мастер рад

Детаљније информације о семинару могуће је наћи на:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 20. април 2010.

Детаљније:  У оквиру Семинара из астрономије и астрофизике, предавање ће одржати

др Милан М. Ћирковић, научни саветник Астрономске опсерваторије.

Назив предавања: "Антропичка сенка: посматрачки селекциони ефекти и анализа ризика".

Семинар ће се одржати у уторак, 20. априла 2010. године, у 18 сати, у просторијама Катедре.

детаљније

Састанак семинара Теорија вероватноћа и математичка статистика, 15. април 2010.

Детаљније:

Састанак семинара Теорија вероватноћа и математичка статистика одржаће се у четвртак 15. априла 2010. у 16h, на Математичком факултету у сали 706.

Детаљније информације могу се наћи на адреси
http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

детаљније

Семинар Одељења за математику, 16. април 2010.

У петак, 16.04.2010. 14 часова, у сали 2 МИ САНУ предавање ће одржати Славко Симић, Математички институт САНУ.

Назив предавања: ON WEIGHTED STOLARSKY MEANS

Abstract: The class of Stolarsky means is one of most interesting and most investigated family of two-parametric means. In this talk we introduce a weighted variant of Stolarsky means and derive some common properties of those classes of means. An advantage of this concept is the possibility of an extension to the multi-variable case in a simple and applicable way. Some basic inequalities concerning this matter are also established with applications in Analysis and Probability Theory.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести