Microsoft технологије на факултетима у Србији, академска секција у оквиру Синергије 2010, 17. новембар 2010.

Већ трећу години заредом Microsoft Академски програми у оквиру Синергије организују отворену академску секцију под називом "MS технологије у настави и инфраструктури факултета у Србији". На овом догађају, који ће се одржати у среду, 17. новембра са почетком у 15h у Јапанском салону Сава Центра, биће презентована искуства у примени MS технологија у настави, научним истраживањима и инфраструктури факултета у Србији.

За учешће на секцији потребно је пријавити се на адреси:

http://msacademic.rs/sinergija.aspx

Напомена: пријава је обавезна.

Агенда секције:

1. Зоран Субић, DPE ADE, Microsoft: Од Синергије до Синергије (10 мин)

2. Петра Борос, ADE CEE Lead, Microsoft: Cloud Computing - overview (20 мин)

3. Петар Трбос, Microsoft: Windows Azure i Cloud Computing (30 мин)

4. ПАУЗА (30 минута)

5. мр Дејан Лацмановић и TFZR Team: Neural Communicator пројекат (20 минута)

6. доц. др Мирослав Марић, Математички факултет Београд; Срђан Божовић, SpiderLab MFC:  Нова имплементација генетског алгоритма на .NET платформи (20 минута)

7. проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, ФОН: MS Dynamics Best Practices (15 минута)

8. ПАУЗА (20 минута)

9.  Мр Душан Вучковић, Електронски факултет Ниш: MEDIS.net - Медицински информациони систем на Microsoft платформи (25 минута)

10. Марија Аћимовић, Program Manager, MDCS: Microsoft Math Add-In (25 минута)

11. Дејан Димитријевић, Факултет техничких наука, Нови Сад: Могућности интеграције пакета Office 365 (15 минута)


Тачну локацију Јапанског салона можете погледати на виртуелној мапи Сава Центра
<http://www.mssinergija.net/sr/sinergija10/Konferencija/Pages/VirtuelnaMapa.aspx>

детаљније

Изузетан успех математичког подмлатка на Математичком вишебоју одржаном у Москви

На једном од најпрестижнијих такмичења које традиционално организује позната специјализована гимназија Колмогоров из Русије, екипа Математичке гимназије освојила је прво место и у екипној и појединачној категорији, због чега су проглашени апсолутним победником такмичења.
Екипу су чинили ученици трећег и четвтрог разреда: Теодор фон Бург, Раде Шпегар, Стеван Гајовић и Филип Живановић.
У припремама је учествовао и редовни професор Математичког факултета др Владимир З. Јанковић.
Честитамо апсолутним победницима!

детаљније

Састанак Одељења за математику, 12. новембар 2010.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 12.11.2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавач: Проф. др Стеван Пилиповић, Департман за математику, Природно-математичког факултета, Нови Сад


Назив предавања: Вишедимензионалне Тауберове теореме за малоталасну трансформацију и трансформацију регуларизације

Садржај: Биће дате теореме Абеловог и Тауберовог типа за малоталасну трансформацију као и за трансформацију регуларизације за темпериране дистрибуције са вредностима у Банаховим просторима. Опште теореме се користе за добијање резултата у класичној анализи:

1. у локалној и микролокалној анализи Бонија, Мејера,
2. у стабилизацији решења за класу Кошијевих проблема,
3. у  анализи асимптотског понашања Лапласове трансформације.

Као примери се наводе кратки докази неких резултата Хардија и Литлвуда

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 11. новембар 2010.

Детаљније:

У четвртак 11.11. и четвртак 18.11. у 17:15 часова у сали 301ф Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 36 одржаће се састанци Семинара посвећени на успомену на професора Н. Блажића

На састанку Семинара 11. новембра предавања ће одржати:

Милева Првановић

Наслов предавања: Almost Hermitian Manifolds and Ossermann Condition

Апстракт: На предавању ће бити представљени резултати из истоименог рада аутора Н. Блажића и М. Првановић објављеног у Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 71(2001), 35--47


Срђан Вукмировић

Наслов предавања: Класификација четвородимензионих лијевих алгебри са пара-хиперкомплексном структуром


Апстракт: На предавању ће бити представљени резултати из заједничког рада (49 страна, прихваћен за штампу у Rocky Journal of Mathematics) са покојним проф. др. Новицом Блажић, коме је ово предавање и посвећено.

Пара-хиперкомплексна структура (Ј_1, Ј_2) је пар који се састоји од комплексне структуре Ј_1 и продукт структуре Ј_2 (Ј_2^2 = Id), које антикомутирају. Пошто се ради о Лијевим алгебрама додатно захтевамо да структуре буду интеграбилне.
Показује се да свака таква структура на четвородимензионом векторском простору одређује јединствену конформну класу метрика сигнатуре (2,2). Дакле, колико структура, толико различитих геометрија.
У раду су класификоване све наведене структуре, а за одговарајуће метрике израчунат тензор кривине и алгебра холономије.  Резултати су упоређени са разним радовима, између осталог са Римановом класификацијом коју је урадила M. L. Barberis. Показује се да је је наш, некомпактни случај који има 15 (класа) алгебри знатно богатији од компактног који садржи свега 5 алгебри.

На састанку Семинара 18. новембра предавања ће одржати

Стана Никчевић

Зоран Ракић

Наслови и апстракти предавања биће накнадно објављени.

детаљније

Семинар за примењену математику, 9. новембар 2010.

Детаљније: Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 9.11.2010. у 14:15, у сали 301ф МИ САНУ.

Предавач: Вељко Јеремић, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade

Назив предавања: DOES PLAYING BLINDFOLD CHESS REDUCE THE QUALITY OF GAME: COMMENTS ON CHABRIS AND HEARST (2003)

Abstract: Blindfold chess is a special type of chess game where both the board and pieces are not visible to its players. This paper aims to determine whether the quality of the game played blindfolded is lower than when played under normal conditions. The best chess program was used to analyze games played by the world's top Grandmasters under both conditions. We have analyzed the Monaco 1993-1998 data set introduced by Chabris and Hearst (2003). The results showed that although a larger number of mistakes occurred while playing blindfolded, no significant statistical difference between the rapid and blindfold games has been found. Nevertheless, by applying the same methodology to the Monaco 2002-2007 data set a substantial difference between the blindfold and the rapid chess game was noticed. In this paper, we have addressed the possible improvement of the chess game quality and the advances in chess programs that may be responsible for detecting more blunders.

Keywords: Problem solving; Decision making; Expertise; Visualization; Pattern recognition

детаљније

ЦГТА семинар, 9. новембар 2010.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 9. новембра 2010, од 18-20h на Математичком факултету, IV спрат, пројектор сала.

Креда Луталица: Разговор о спектралним низовима.


Напомена: Студентски семинар "Жива математика" одржаће се у среду, 10. новембра, од 12-14h у сали за семинаре Математичког института САНУ (Кнез Михаилова 36, III спрат)

Предавач: Раде Живаљевић,

Назив предавања: Групе генерисане рефлексијама.


Апстракт: Решићемо други (а можда и трећи) приложени задатак (фајл cgta-zadaci.odf) који се односе на групе генерисане рефлексијама. Овако добијен "кључ" биће искоришћен за налажење презентација разних група генерисних рефлексијама (од симетричне до модуларне групе).

детаљније

Упис на докторске студије, школска 2010/2011. година

детаљније

Математички факултет на 55. Међународном сајму књига

Математички факултет представио се на заједничком штанду Универзитета у Београду на 3. Сајму образовања "Звонце" у оквиру 55. Међународног београдског сајма књига, од 25. до 31. октобра.

На штанду Завода за уџбенике, 28. октобра  одржано је Математичко поподне на коме су представљена три наслова:

детаљније

Предавање Сер Арнолда Волфендејла, XIV краљевског астронома, 9. новембар 2010.

У уторак, 9. новембра 2010, у 18 часова, у свечаној сали САНУ, предавање ће одржати XIV краљевски астроном Сер Арнолд Волфендејл.

Позивницу можете преузети овде.

детаљније

Састанак Одељења за математику, 5. новембар 2010.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 5.11.2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавач: Проф. Драгош Цветковић, Математички институт САНУ

Назив предавања: СПЕКТРАЛНА ТЕОРИЈА ГРАФОВА ЗАСНОВАНА НА НЕНЕГАТИВНОЈ ЛАПЛАСОВОЈ МАТРИЦИ

Садржај: Нека је G граф са чворовима 1,2,.,n.  Ненегативна Лапласова матрица (signless Laplacian) Q графа  G је квадратна матрица реда n где је елемент на позицији (I,j) једнак 1 ако су чворови i и j суседни, 0 ако су несуседни и једнак степену  d(i) чвора i ако је i=j.  У једном раду из 2005. године сам се заложио за заснивање спектралне теорије графова помоћу матрице Q која је пре тога мало проучавана у литератури.  Одзив истраживача је био веома велики тако да смо колега Слободан Симић и ја објавили 2009 - 2010. године серију од три рада са заједничким насловом "Towards a spectral theory  of graphs based on the signless Laplacian". На предавању ће бити изложене основе нове спектралне теорије графова.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести