ЦГТА семинар, 7. децембар 2010.


Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 7. децембра, од 18-20h на Математичком факултету, IV спрат, Бим сала.

Креда Луталица: Шта знамо а шта желимо знати о диедарској групи!?


Садржај: Диедарска група D_{2n} је у фокусу ове недеље пре свега због њене појаве у анализи музичких дела (видети ниже оглас за предавање Филипа Јевтића). Пројурићемо кроз репрезентације и хомолошку алгебру диедарске групе са оком на њене примене у разним проблемима геометрије и комбинаторике.

Напомена: Студентски семинар "Жива математика" одржаће се у среду, 8. децембра, од 12-14h у сали за семинаре Математичког института САНУ (Кнез Михаилова 36, III спрат)

Предавач: Филип Јевтић

Назив предавања:  Математика музике


Садржај: Циљ предавања је да прикаже улогу математике у анализи музичких дела. У том погледу посебно ће бити разматран значај диедарска групе. Предавање је базирано на чланку: Alissa S. Crans, Thomas M. Fiore, and Ramon Satyendra, "Musical Actions of Dihedral Groups", American Mathematical Monthly, June -July 2009.

детаљније

Како до научних информација: Кобсон - приступ, могућности, намена

Презентацију одржану 10.12. 2010. можете преузети овде.

Колеге из Библиотеке Математичког факултета ће одржати презентацију под називом "Како до научних информација: Кобсон - приступ, могућности, намена".

Биће представљен претраживач Кобсон и демонстриране његове могућности и начини претраживања научних часописа и књига у електронским базама.

Презентација је намењена студентима (посебно докторских и мастер студија) као и свим заинтересованим наставницима и сарадницима Математичког факултета.

Презентација ће се одржати у петак, 10. децембра 2010. у 12 сати у читаоници на I спрату.

детаљније

Математички факултет на Фестивалу Науке, 3-5. децембар 2010.

Фестивал Науке је манифестација која успоставља комуникацију између јавности и научних институција, које ретко имају прилику да широј публици представе и објасне значај научних достигнућа за наш свакодневни живот.

детаљније

Семинар за примењену математику, 30. новембар 2010.

Наредни састанак Семинара одржаће се у уторак, 30.11.2010. у 14:15, сала 301ф МИ САНУ.

Предавач: Марко Ђогатовић, Милорад Станојевић, Саобраћајни факултет, Београд

Назив предавања: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА АЛГОРИТАМА ЕСТИМАЦИЈЕ GPS СИГНАЛА

Садржај: Последњих година постоји тренд да се све већи део операција обраде навигационих сигнала софтверски реализује. Код конвенционалних пријемника је пракса да су делови везани за дигиталну обраду сигнала хардверски реализовани док је све остало решено софтверски. За разлику од конвенционалних пријемника, код софтверских GPS (Global Positioning System) пријемника целокупна обрада сигнала је програмски реализована осим улазног степена. На тај начин је могуће тестирати или применити неки нови алгоритам за обраду сигнала без развоја хардвера.

Често се за проверу рада софтверски реализованог пријемника користи симулирани GPS сигнал. Симулирани сигнал је веома погодан за тестирање зато што његовим коришћењем тестирамо пријемник, а самим тим и алгоритме коришћене за обраду, у унапред дефинисаним, жељеним условима.

У овом предавању приказаћемо једну могућу реализацију софтверског GPS пријемника, објаснићемо симулацију GPS сигнала на L1 фреквенцији спектра проширеног C/A кодом и извршићемо упоредну анализу алгоритама заснованих на корелацији и алгоритама естимације при обради реалног (мереног) и симулираног GPS сигнала.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 2. децембар 2010.

У четвртак 2.12. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35 одржаће се састанак Семинара на ком ће предавање одржати Јелена Грујић.

Назив предавања: РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СИМЕТРИЧНЕ ГРУПЕ

Садржај: Ово је други део истоименог предавања одржаног у октобру, а биће детаљније посвећен репрезентацијама симетричне групе.

детаљније

ЦГТА семинар, 30. новембар 2010.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 30. новембра, од 18-20h на Математичком факултету, IV спрат, Бим сала.

Предавач: Раде Живаљевић

Назив предавања: Неколико призора из живота једног Грасманијана. Грасманова многострукост је повод за шетњу по математици.

Напомена: Студентски семинар "Жива математика" одржаће се у среду, 1. ДЕЦЕМБРА, од 12-14h у сали за семинаре Математичког института САНУ(Кнез Михаилова 36, III спрат)

Предавач: Божидар Јовановић
Назив предавања: Елементарни увод у теорију Лиевих група.

Садржај: Лиеве групе су у центру свих математичких теорија (и њихових примена) које се тичу симетрија. Овај елементарнији увод је намењен широј публици, специјално студентима и постдипломцима.

детаљније

Трећа међународна школа астрономије уврштена међу најзначајније EUROVO догађаје 2010.

Детаљније: Европско астрономско друштво је међу најзначајније EUROVO догађаје 2010. уврстило и Трећу Међународну школу Астрономије коју је организовао Математички факултет у јуну 2010.

Више детаља можете прочитати на

http://eas.unige.ch/newsletter/eas_newsletter-40.pdf,

секција EUROVO news:

http://www.euro-vo.org/pub/related/calendar.html

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 30. новембар 2010.

Детаљније:

Наредни састанак Семинара Катедре за астрономију одржаће се у уторак, 30. новембар 2010. године, у 18 сати, у просторијама Катедре.

Предавач: др Милан Богосављевић, Астрономска опсерваторија Београд

Назив предавања: "Откриће дифузне Лајман алфа емисије око галаксија на црвеном помаку з=2.7"

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 25. новембар 2010.

Наредни састанак Семинара одржаће се у у четвртак 25.11. у 17:15, у сали 301ф Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 36.

Предавач: Јелена Стојанов

Назив предавања: ИНДИКАТРИСЕ ФИНСЛЕРОВИХ ПРОСТОРА

Апстракт:
Приказаћемо опште карактеристике Финслерових простора. Индикатрисе су хиперповрши Римановог простора и за њих ће бити дате деривационе формуле, Риманов тензор кривине, оператор облика у вези са Гаусовом и средњом кривином. Такође ће бити речи о хиперповршима хомотетичним са индикатрисама.

детаљније

Састанак Одељења за математику, 26. новембар 2010.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 26.11.2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавач: Проф. Др. Pekka Kostela, University of Jyvakyla, Finland

Назив предавања: Isoperimetric inequality from Poisson equation via curvature

Садржај:

I will explain a rather simple proof for the usual Euclidean isoperimetric inequality based on the regularity properties of solutions to the Poisson equation. This does not give the optimal constant, but the technique allows one to prove isoperimetric inequalities under suitable curvature bounds.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести