Састанак Одељења за математику, 17. децембар 2010.

Детаљније: Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 17.12.2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавачи: Проф. др Синиша Врећица, Математички факултет, Београд и др Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Назив предавања: ТОПОЛОШКЕ ОБСТРУКЦИЈЕ ЗА КОСА УЛАГАЊА

Садржај: Проблем одређивања (или бар процене) минималне димензије еуклидског простора у који се утапа дата многострукост или све многострукости дате димензије, класичан је проблем, који одавно привлачи огромну пажњу. Неки од најзначајнијих резултата топологије су њему посвећени.

M. Ghomi и S. Tabachnikov су формулисали и проучавали интересантну варијацију овог проблема, одређивања димензије еуклидског простора у који се "косо" утапа дата многострукост или дата класа многострукости. Показаћемо везу овог проблема са одређивањем геометријске димензије нормалног раслојења на конфигурациони простор парова различитих тачака. Користећи ту везу добијамо веома добру процену тражене димензије за неке важне многострукости.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 16. децембар 2010

Детаљније:

У четвртак 16.12. у 17:15 часова у сали 301ф Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35 одржаће се састанак Семинара на ком ће предавање одржати Милош Миловановић.

Назив предавања: ПРИМЕНА P-АДИКЕ У ПРОБЛЕМИМА КЛАСИЧНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ

Апстракт: Предавање ће покушати да одговори на питање чему p-адски бројеви у нашем реалном свету и геометрији над пољем R.

детаљније

Састанак Семинара Математички методи механике, 15. децембар 2010.

Детаљније: Састанак Семинара Математички методи механике одржаће се у среду, 17.12.2010. у 14 часова, у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

Предавачи: Владимир Јанковић и Бобан Маринковић

Назив предавања: НЕОПХОДНИ УСЛОВИ ОПТИМАЛНОСТИ У КОНВЕКСНИМ ПРОБЛЕМИМА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ

детаљније

Семинар за примењену математику, 14. децембар 2010.

Детаљније: Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 14.12.2010. у 14:15, у сали 301ф МИ САНУ.

Предавач: Мирослав Миновић, Факултет организационих наука, Београд

Назив предавања: РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ ИГАРА ЗАСНОВАН НА МДА ПРИСТУПУ

Садржај: Предмет овог рада су компјутерске едукативне игре. Оне комбинују образовање (education) и забаву (entertainment) у концепт познат као edutainment. Предмет истраживања је могућност примене електронских игара у едукацији, пре свега на универзитету, као и на реализацију решења које би омогућило овај вид e-учења. У раду ће бити дат свеобухватан преглед области и актуелних истраживања, развој техничко-технолошког оквира за израду едукативних игара, као и евалуација креираног система. Интернет је логична техничко-технолошка платформа ове класе система, па ће се решење постављеног проблема пре свега тражити у овим оквирима.

детаљније

ЦГТА семинар, 14. децембар 2010.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 14. децембра, од 18-20h на Математичком факултету, IV спрат, Бим сала.

Предавач: Марија Јелић
Назив предавања: Сечења конвексних скупова помоћу хиперравни

Апстракт: Биће представљен рад "Slicing convex sets anд measures by a hyperplane", I.Barany, A.Хubard, J.Jeronimo. За датих d конвексних тела К_1,...К_d у d-димензионалном простору, и за произвољних d бројева а_1,...,а_d из сегмента [0,1], установљавамо довољне услове за постојање и јединственост (оријентисаног) полупростора H, таквог да H садржи тачно а_i -део запремине сваког од тела К_i . Резултат је уопштен са конвексних тела на мере.


Садржај: Диедарска група D_{2n} је у фокусу ове недеље пре свега због њене појаве у анализи музичких дела (видети ниже оглас за предавање Филипа Јевтића). Пројурићемо кроз репрезентације и хомолошку алгебру диедарске групе са оком на њене примене у разним проблемима геометрије и комбинаторике.

детаљније

Мини фестивал математике, 10. и 16. децембар 2010.

Детаљније:

Мини фестивал математике одржаће се 10. и 16. децембра у Свечаној сали Математичке гимназије, Улица Краљице Наталије 37


I део:  петак, 10. децембар 2010.
           од 13:10 до 14:00
           Бараж кратких математичких филмова (MathFilm festival)
           Стручна објашњења: Раде Живаљевић и Соња Чукић


II део: четвртак, 16. децембар 2010.
           од 13:10 до 14:00
           Владимир Драговић: Две најлепше теореме Математике

У оквиру предавања ће, ексклузивно, први пут јавно, бити приказан филм "LPDJLQH D VHUHW"!

Предавања организује "Жива математика", програм популаризације математике и  увођења младих у научни рад који ради у оквиру истраживачких семинара ЦГТА и  Математички методи механике.

Плакате за фестивал науке могу се преузети овде.

детаљније

Изложба '50 година дигиталног рачунарства у Србији 1960-2010', 13-24. децембра.

Од 13. до 24. децембра у холу Народне банке Србије, Немањина 17, одржава се изложба

под називом

"50 година дигиталног рачунарства у Србији 1960-2010"

Отварање изложбе је у понедељак, 13. децембра 2010. у 18h.

Говоре:

Мр Радивоје Филиповић, Друштво за информатику Србије, Проф др Недељко Парезановић, један од аутора рачунара CER, Проф др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Београду, др Милан Јанковић, представник Привредне коморе Београда.

Математички факултет ће учествовати на изложби поставком експоната и презентацијом.

Презентацију на тему развоја дигиталног рачунарства на Математичком факултету одржаће проф др Душан Тошић у понедељак 20.12. у 12h у холу Народне банке Србије.

Позивамо све заинтересоване да посете ову интересантну изложбу.

детаљније

Састанак Одељења за математику, 10. децембар 2010.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 10.12.2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавач: Мирјана Ђорић, Математички факултет, Београд

Назив предавања: CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ МАКСИМАЛНЕ  CR ДИМЕНЗИЈЕ У КЕЛЕРОВИМ МНОГОСТРУКОСТИМА

Садржај: Биће изложене основне дефиниције, примери и особине CR подмногострукости комплексних многострукости чија је CR димензија максимална.

Такође, биће приказана карактеризација неких модел простора у комплексним просторним формама. Специјално су интересантни случајеви када се посматрају релације које повезују две геометријске структуре: структуру подмногострукости, представљену другом основном формом и скоро контактну структуру индуковану скоро комплексном структуром амбијентног простора.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 9. децембар 2010.

У четвртак 9.12. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35 одржаће се састанак Семинара на ком ће предавање одржати Тијана Шукиловић.

Наслов предавања: "О техникама за ефикасну визуелизацију"

Апстракт: На овом предавању биће представљени резултати добијени током тромесечног боравка на Техничком Универзитету у Минхену на пројекту "Virtual Arabia - Multi Resultion Models of Constructions and Built Infrastructure". Разматраћемо различите технике симплификације мрежа у сврху ефикасне визуализације објеката у реалном времену. Посебна пажња ће бити усмерена ка коришћењу просторних хијерархијских структура као што су октанти и њиховој улози у решавању проблема видљивости.

детаљније

Семинар за примењену математику, 7. децембар 2010.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 7.12.2010. у 14:15, у сали 301ф МИ САНУ.

Предавач: Небојша Гвозденовић, Економски факултет, Суботица

Назив предавања: СИНХРОНИЗОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ

Садржај: Основни задатак у организовању ланаца снабдевања је да се постигне што већи укупан ефекат, односно да се укупна зарада у читавом ланцу максимизира. Производња, складиштење и дистрибуција су само неке од карика у ланцу за које се годинама развијају посебни математички модели. Ми ћемо се у излагању фокусирати на производњу и дистрибуцију и приказати један математички модел који синхронизује ове две карике и практично занемарује складиштење. За решавање модела развијена је посебна хеуристика која се ослања на познате технике за решавање проблема рутирања возила (са неколико депоа и "крос-докинг" места и уз ограничења везана за време и капацитете).

Приказаћемо имплементирану верзију модела на примеру дисрибуције новина у Данској, Шведској и Француској и навести уштеде које су том приликом остварене. Како би приказали њену робусност, хеуристику ћемо упоредити са познатим бенчмарк проблемима за проблеме рутирања возила са временским ограничењима. Указаћемо на могућа унапређења хеуристике, како по питању брзине извршавања, тако и могућности примене познатих претраживања локалних околина.

Након предавања биће речи о докторским курсевима који се на Рачунарском факултету организују за студенте математике и рачунарства са свих универзитета у Србији.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести