Састанак семинара Теорија вероватноћа и математичка статистика, 10. јун 2010.

Наредни састанак Семинара одржаће се у четвртак 10. јуна 2010. Детаљније информације могу се наћи на адреси:
http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

детаљније

Семинар Математички методи механике, 9. јун 2010.

Детаљније:

Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду,  9.јуна 2010. у 12 часова предавање ће одржати Божидар Јовановић

Назив предавања: ХАМИЛТОНОВЕ ТОРУСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ (наставак)

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 8. јун 2010.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 8 јуна 2010. од 18-20h на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала).


Креда Луталица:  Геометријска диманзија векторских раслојења и  примене (наставак).

Садржај: Проблем оцене геометријске димензије векторског раслојења (g-dim(Е)) важан је за многе проблеме топологије и геометрије. То важи и за проблем тотално косих као и других улагања (имерзија) многострукости, видети нпр.
"Topological obstructions to totally skew embeddings",  arXiv:1005.3709v1 [math.АТ]. Биће приказан операције у К-теорији у контексту оцене g-dim векторских раслојења.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 10. јун 2010.

Детаљније:

У четвртак, 10.6. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35,  предавање ће одржати Мирјана Милијевић

Назив: Геометрија CR подмногострукости комплексних просторних форми.

Апстракт

детаљније

Семинар за примењену математику, 8. јун 2010.

Детаљније:

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 8. јуна 2010. у 14:15 у сали  301ф МИ САНУ.

Предавач: Ана Савић, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд

Назив предавања: СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКО УЧЕНЈЕ МАТЕМАТИКЕ "ИНТЕРНЕТУЧЕЊЕ"

Апстракт: У овом раду дата је анализа  постигнутог у области примене савремених метода и технологија у настави математике у свету и код нас. Као пример, описана је реализација наставе математике на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду, коришћењем софтвера "ИнтернетУчење" креираног за те потребе. Приказани су резултати успеха студената који су користили софтвер за даљинско учење математике у односу на студенте који су учили на традиционалан начин.

детаљније

Предавање проф. Матија Вуоринена, 8. јун 2010.

Проф. Мати Вуоринен (Matti Vuorinen) са Универзитета у Хелсинкију (Финска), посетиће Београд у периоду 3 - 10. јуна 2010, на позив Математичког факултета Универзитета у Београду.

Проф. Вуоринен ће одржати предавање "Quasiconformal maps and Holder continuity" у уторак, 8. јуна у 14х у сали 843 на Математичком факултету.

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 8. јун 2010.

Детаљније:

Састанак Семинара из астрономије и астрофизике одржаће се у уторак, 8. јуна 2010. године, у 18 сати, у просторијама Катедре.

Предавач:  др Samir Salim (Astronomy Department, Indiana University)

Назив предавања: "Формирање звезда у галаксијама на средњем црвеном помаку"

детаљније

Одбрана докторске дисертације мр Александра Савића, 9. јун 2010.

детаљније

Одбрана докторске дисертације мр Владице Андрејића, 4. јун 2010.

Детаљније:

Одбрана докторске дисертације мр Владице Андрејића под називом:

"Принцип дуалности за Осерманове многострукости"

одржаће се у уторак, 4. јуна 2010. у 12h, на Математичком факултету, у  сали 706 (IV спрат).

детаљније

Представљање пројекта Интегрисани Тренажни Систем - ИТС, 3. јун 2010.

Детаљније:

Савремене тенденције и експанзија информационих технологија доносе велике промене на пољу обуке, савладавању и тренирању нових техника и вештина. Информационе технологије доносе прихватљивији приступ учењу кроз модуларне, прилагодљиве и финансијски прихватљиве софтверске пакете.

Интегрисани Тренажни Систем (ИТС) представља скуп софтверских пакета намењених као допуна обуци и провери знања појединаца у безбедоносним институцијама и едукативним установама-факултетима који школују безбедоносни кадар. ИТС обухвата софтвере који креирају потенцијално кризне ситуације и догађаје и на тај начин обучава корисника у процесу реаговања, одлучивања и оптималног коришћења расположивих ресурса у датим ситуацијама. Пројекат је настао на Факултету безбедности Универзитета у Београду, а идеја је да се студенти Математичког факултета придруже ИТС развојном тиму и стекну корисна практична знања. Циљ пројекта је креирање поузданог софтвера који ће, захваљујући својој модуларности, наћи вишеструку примену у едукативним и професионалним институцијама Републике Србије. ИТС пројекат ће представити Александар Ђокић, координатор ИТС развојног тима, у четвртак, 3. јуна 2010. у 14h на Математичком факултету у сали 706.

Више информација о ИТС пројекту можете наћи на страни

http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=1342

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести