Молбе за смањење школарине у школској 2018/19. години

Молбе за смањење школарине у школској 2018/19. години могу се предати од 5.11.2018. године до 23.11.2018. године на шалтеру Студентске службе.

Образац можете преузети овде.

Финансијске молбе могу се поднети на основу:

1) Лошег финансијског стања домаћинства којем подносилац припада;
2) Лошег здравственог стања подносиоца или члана његовог домаћинства;
3) Смртног случаја члана домаћинства подносиоца;
4) Уписивања на Факултет без пријемног испита због истека рока студија;
5) Уписивања на Факултет без пријемног испита са неке од претходних акредитација на нову акредитацију истог студијског програма.
6) Остваривања најмање 48 ЕСПБ у претходној школској години (који при томе немају право на статус студента који се финансира из буџета у текућој школској години).

Молба за смањење школарине мора садржати:

1) Информације о разлогу подношења молбе;
2) Име и презиме подносиоца;
3) Број индекса;
4) Годину студирања на коју је подносилац уписан;
5) Колико ЕСПБ студент уписује у текућој школској години и колико је ЕСПБ положио током студирања;
6) Уверење о приходу по члану домаћинства које издаје матична општина (уколико се молба подноси на основу лошег финансијаског стања домаћинства којем подносилац припада);
7) Лекарску документацију у случају да је подносилац или неки члан домаћинства болестан;
8) Остале релевантне документе.

Важна напомена:

У случају давања нетачних информација у молби подносилац губи право на могућност подношења молби за смањење школарине до краја студирања на Математичком факултету Универзитета у Београду.

Одлука бр. 815/1 од 2.11.2018. на основу члана 43, а у вези са чланом 51. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести