Молбе за смањење школарине у школској 2017/18. години

Финансијске молбе за смањење школарине у школској 2017/18. години могу се предати од 3.11.2017. године до 17.11.2017. године.

Образац можете преузети овде.

Финансијске молбе могу се поднети на основу:

1) Лошег финансијског стања домаћинства којем подносилац припада;
2) Лошег здравственог стања подносиоца или члана његовог домаћинства;
3) Смртног случаја члана домаћинства подносиоца;
4) Уписивања на Факултет без пријемног испита због истека рока студија;
5) Уписивања на Факултет без пријемног испита са неког од претходних акредитација на нову акредитацију истог студијског програма.

Молба за смањење школарине мора садржати:

1) Информације о разлогу подношења молбе;
2) Име и презиме подносиоца;
3) Број индекса;
4) Годину студирања на коју је подносилац уписан;
5) Колико ЕСПБ студент уписује у текућој школској години и колико је ЕСПБ положио током студирања;
6) Уверење о приходу по члану домаћинства које издаје матична општина;
7) Лекарску документацију у случају да је подносиоц или неки члан домаћинства болестан;
8) Остале релевантне документе.

Важна напомена:

У случају давања нетачних информација у молби подносилац губи право на могућност подношења молби за смањење школарине до краја студирања на Математичком факултету Универзитета у Београду.

Одлука бр. 788/1 од 02.11.2017. на основу члана 43, а у вези са чланом 51. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести