Еразмус +

Опште информације

Еразмус + је програм Европске уније намењен финансирању пројеката, партнерстава, догађаја и мобилности у области образовања и обука, младих и спорта. Програм Еразмус + покрива период 2014-2020.

Мобилности у оквиру Еразмус + програма функционишу по принципу билатералности. То практично значи да се високошколска институција из Србије и неки универзитет из партнерске земље повежу посебним уговором и на тај начин омогуће и осигурају међусобне размене својих студената, али и особља запосленог на тим институцијама. Осим што се омогућава мобилност, тим уговором се дефинишу и студијске области у којима ће институције размењивати студенте, квоте за мобилност, сва права и обавезе обе институције, као и положај студената током трајања размене. Важно је нагласити да свака високошколска институција из Србије може да потпише више таквих уговора о сарадњи са различитим универзитетима партнерских земаља, што значи да студенти имају више прилика и већу могућност избора у остваривању мобилности.

Земље које учествују у Еразмус + програму деле се на програмске (programme countries) и партнерске (partner countries). У програмске земље спадају земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Луксембург, Македонија и Турска, а у партнерске земље све остале земље којима је отворено учешће у програму. Србија је тренутно партнерска земља, као део региона западног Балкана.

Шта урадити пре пријаве?

Математички факултет је донео упутство о реализацији мобилности студената Математичког факултета који одлазе на размену на стране универзитете у оквиру програма Еразмус + КА 1. Неопходно је пажљиво прочитати Упутство пре започињања процеса пријаве.

Више детаља о могућностима студентске размене кроз Еразмус + програм могу се наћи на страни http://erasmusplus.rs/stipendije/razmena-studenata/erazmus-plus-kreditna-mobilnost/

Универзитет у Београду је направио и званично видео упуство о студентским разменама кроз Еразмус+ програм, које се може погледати на линку
https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss&feature=youtu.be

Како се пријавити?

Студенти Универзитета у Београду се званично пријављују за мобилност за коју су заинтересовани искључиво преко Мобион онлине платформе Универзитета у Београду http://mobion.bg.ac.rs/.

Више информација о Мобион платформи  и упутство за њено коришћење могу се наћи на страни.

На Мобион проталу поред сваке понуђене мобилности налази се ставка “How to apply”, где се се налазе све информације о неопходним документима за пријаву.

Сва документа треба да буду на енглеском језику, а потврде за студенте да су уписани на матичном факултету УБ треба да буду и преведене и оверене од стране судског тумача за енглески језик. На Мобион се поставља оригинална потврда  на српском језику и оверен превод судског тумача као један фајл. Неопходно је навести тачан период боравка на партнерској институцији у иностранству. Кандидати треба да испуњавају услове у погледу нивоа знања језика који је неопходан да би се пратила настава на партнерској институцији у иностранству. У ту сврху, неопходно је приложити сертификат о знању језика на Мобион платформи.

Упутства како написати CV и мотивационо писмо могу се наћи на страни http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/konkurisanje-za-posao-praksu

Након истека рока за пријаву, факултет врши рангирање кандидата и коначну листу предлога шаље Универзитету у Београду.

Критеријуми селекције за студенте који су се пријавили за исту мобилност могу се наћи на страни http://www.matf.bg.ac.rs/konkurs/194/kriterijumi-univerziteta-u-beogradu-za-rangiranje-studenata-koji-konkurisu-za-mobilnost-u-okviru--lat-erasmus+--lat--programa/

Сви положени испити из текуће године студирања нису неопходан услов, али је број положених испита и просек оцена један од критеријума приликом рангирања (ставка "Препис оцена"). Не постоји доња граница за просек оцена да би се студент пријавио.

На крају,  Универзитет у Београду шаље партнерској  институцији у иностранству званично писмо номинације кандидата са УБ.

Треба имати у виду да коначну одлуку доносе колеге са партнерске институције, тако да ниједан факултет нема загарантовано место за мобилност. Неки од факултета чији су студенти конкурисали могу добити више од једне мобилности, а неки ниједну. Све у зависности од квалитета кандидата и заинтересованости универзитета из иностранства да приме кандидате.

Јако је важно да се кандидати придржавају наведених рокова за конкурисање јер продужења позива нема.

Након што се добро проуче упуства за пријаву, студенти Математичког факулета се могу обратити за помоћ Координаторима за међународну сарадњу, уколико имају питања и недоумице.

Контакти координатора:
проф. др Зорица Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs)
доц. др Драгана Илић (dilic[at]matf.bg.ac.rs)

Напомена: молимо да мејлове са питањима шаљете истовремено на обе адресе.

 

ОТВОРЕНИ ПОЗИВИ

Сви отворени конкурси, неопходна документација и услови конкурса могу се наћи на платформи МОБИОН http://mobion.bg.ac.rs, у делу Отворени позиви
http://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Листа кодних ознака за области размене налази се на страни
http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/iscedfields

Скрећемо пажњу студентима Математичког факултета да на Мобион платформи погледају опције за области: 05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics, и 061 Information and Communication Technologies, као и одговарајуће подобласти.

Сви кандидати треба да се пријаве на Мобион платформу где се и подноси неопходна домументација у електронском облику. Информације о неопходној документацији за пријаву могу се наћи на страни
http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments
На истој страни налази се и формулар за Learning agreement.

Информације о типу и дужини мобилности у оквиру отворених позива могу се видети на Мобион платформи када се приликом претраге (http://mobion.bg.ac.rs/searchmobility/2) у одговарајућим пољима одаберу институција из које студент долази, партнерска земља, институција у коју би студент желео да иде на размену, као и област размене. Детаљније информације о одабраној размени су доступне након пријаве на Мобион платформу.

Студенти који намеравају да конкуришу за размену имају следеће обавезе:

1. Прикупити сву неопходну документацију (и Learning agreement и позивно писмо од стране ментора за студенте докторских студија) и тек након тога да аплицирати на Мобион платформу.

2. Уредно попунити и потписати Learning agreement, унети предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета). Learning agreement за студенте потписује продекан за наставу факултета.

3. Студенти докторских студија треба да се додатно и пронађу ментора на страном универзитету од којег ће добити позивно писмо. Позивно писмо које потписује ментор са страног универзитета треба приложити на платформи Мобион.

4. Јавити се мејлом кооординаторима за међународну сарадњу Математичког факултета, Драгани Илић (dilic[at]matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs) ради договора око појединости и помоћи за пријаву.

Неопходно је да се кандидати придржавају рока за конкурисање, јер продужења рока неће бити.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести