Изборни модул рачунарство и информатика

Основне академске студије студијског програма математика

  • Овај студијски програм се уписивао закључно са школском годином 2014/15.
  • Одговарајући студијски програм по новој акредитацији можете да видите овде

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1А  4+4+1  10
2.  Линеарна алгебра А  3+3+0  7
3.  Увод у математичку логику
 2+2+0  5
4.  Програмирање 1  2+2+1  6
5.  Енглески језик 1  2+0+0  3
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1Б  4+4+1  10
2.  Линеарна алгебра Б  2+2+0  5
3.  Геометрија 1  2+2+0  5
4.  Програмирање 2  2+2+1  6
5.  Енглески језик 2  2+0+0  3
Укупно  50  60


2. Година


3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2А  4+4+0  9
2. Увод у организацију рачунара  2+2+0  5
3. Геометрија 2  3+3+0  6
4. Алгебра 1  3+2+0  6
5. Изборни блок МР1  2+2+0  5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2Б  4+4+0  9
2. Објектно оријентисано програмирање  2+2+0  5
3. Геометрија 3  2+2+0  5
4. Увод у нумеричку математику  2+2+1  5
5. Алгебра 2  2+2+0  5
Укупно  52  60


Изборни блок МР1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дискретна математика 2+2+0 5
2. Увод у финансијску математику 2+2+0 5


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дизајн програмских језика 2+2+0 5
2. Диференцијалне једначине 4+2+0 5
3. Вероватноћа и статистика А 2+2+0 5
4. Конструкција и анализа алгоритама 3+2+0 5
5. Лексичка анализа и њене примене 2+2+0 5
6. Изборни блок МР2 2+2+0 5
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2+0 5
2. Нумеричке методе 3+2+0 5
3. Компилација програмских језика 2+2+0 5
4. Програмске парадигме 2+2+0 5
5. Изборни блок МР3 2+2+0 5
6. Изборни блок МР4 2+2+1 5
Укупно 52 60


Изборни блок МР2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у комплексну анализу 2+2+0  5
2. Комплексне функције 2+2+0  5
Изборни блок МР3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у реалну и функционалну анализу 2+2+0  5
2. Теорија мере и интеграције
2+2+0
 5
Изборни блок МР4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1  5
2. Геометрија 5 2+2+1  5


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у релационе базе података 2+2+0 5
2. Математичка логика у рачунарству 2+2+0 5
3. Увод у оперативне системе и рачунарске мреже 2+2+0 5
4. Методика наставе математике и рачунарства 2+2+0 5
5. Архитектура рачунара 2+2+0 5
6. Изборни блок МР5 2+2+0 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање база података 2+2+0 5
2. Историја и филозофија математике 3+0+0 3
3. Теорија оперативних система 2+2+0 5
4. Теорија алгоритама  
3+2+0 6
5. Изборни блок МР6 2+2+0 5
6. Изборни блок МР7 3+2+0 6
Укупно 49 60


Изборни блок МР5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Операциона истраживања 2+2+0  5
2. Одабрана поглавља астрономије 2+2+0  5
Изборни блок МР6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмски пакети у математици 2+2+0  5
2. Теорија игара са применама
2+2+0
 5
Изборни блок МР7
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Формалне методе 3+2+0  6
2. Рачунарска графика 2+3+0  6
3. Развој софтвера 2+3+0  6
4. Напредне архитектуре рачунара 3+2+0  6Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести