Изборни модул теоријска математика и примене (2ММ)

Мастер академске студије, студијски програм Математика

  • Модул: Теоријска математика и примене
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

 

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Студијски истраживачки рад 1  0+0+7  6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 2  0+0+12  10
3. Мастер рад  0+0  20
Укупно  40  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2ММ (група 2ИПММ)
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Одабрана поглавља реалне анализе 3+2+2 8
2. Одабрана поглавља комплексне анализе 3+2+2 8
3. Одабрана поглавља функционалне анализе 3+2+2 8
4. Одабрана поглавља глобалне анализе 3+2+2 8
5. Увод у теорију Морса 3+2+2 8
6. Одабрана поглавља матричне анализе 3+2+2 8
7. Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина 3+2+2 8
8. Одабрана поглавља парцијалних диференцијалних једначина 3+2+2 8
9. Одабрана поглавља алгебре 3+2+2 8
10. Одабрана поглавља математичке логике 3+2+2 8
11. Теорија бројева 2 3+2+2 8
12. Теоријско рачунарство 3+2+2 8
13. Одабрана поглавља алгебарске топологије 3+2+2 8
14. Одабрана поглавља диференцијалне топологије 3+2+2 8
15. Одабрана поглавља опште топологије 3+2+2 8
16. Нееуклидске геометрије 3+2+2 8
17. Хармонијска анализа 1 3+2+2 8
18. Одабрана поглавља диференцијалне геометрије
3+2+2 8
19. Лијеве групе 3+2+2 8
20. Геометријска визуелизација 3+2+2 8
21. Предмет са другог модула 3+2+2 8
22. Математички методи механике 3+2+2 8
23. Механички практикум 3+2+2 8
24. Механика континума
3+2+2 8
25. Специјални курс
3+2+2 8


 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести