Изборни модул рачунарство и информатика

Основне академске студије студијског програма математика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године

1. Година


Двосеместрални предмети у 1. и 2. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1 4+4+1 20
2.  Линеарна алгебра

2+2+1

(3+3)

13
1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Увод у математичку логику
2+2 5
2.  Програмирање 1 2+3 6
3.  Страни језик
3+0 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Геометрија 1 2+2+1 6
2.  Програмирање 2 2+3 6
Укупно 50 60


2. Година


Двосеместрални предмети у 3. и 4. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2 4+4  18
3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
2+2 5
2. Геометрија 2 3+3 6
3. Алгебра 1 3+2 6
4. Изборни блок МР1 2+2 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Објектно оријентисано програмирање 2+2 5
2. Геометрија 3 2+2 5
3. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
4. Алгебра 2
2+2 5
Укупно 52 60Изборни блок МР1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дискретна математика 2+2 5
2. Увод у финансијску математику 2+2 5


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмске парадигме 2+2 5
2. Диференцијалне једначине 3+2 5
3. Вероватноћа и статистика А 2+2 5
4. Лексичка анализа и њене примене 2+2 5
5. Комплексне функције
2+2 5
6. Конструкција и анализа алгоритама 3+2 5
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2 5
2. Нумеричке методе 3+2 5
3. Компилација програмских језика 2+2 5
4. Дизајн програмских језика 2+2 5
5. Теорија мере и интеграције 2+2 5
6. Изборни блок МР4 2+2+1 5
Укупно 47
60


Изборни блок МР4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1  5
2. Геометрија 5 2+2+1  5


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у релационе базе података 2+2 5
2. Математичка логика у рачунарству 2+2 5
3. Оперативни системи 2+2 5
4. Методика наставе математике и рачунарства 2+2 5
5. Архитектура рачунара 1 2+2 5
6. Изборни блок МР5 2+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање база података 2+2 5
2. Историја и филозофија математике 3+0 3
3. Рачунарске мреже 2+2 5
4. Теорија алгоритама
3+2 6
5. Изборни блок МР6 2+2 5
6. Изборни блок МР7 3+2 6
Укупно 54
60


Изборни блок МР5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у теоријску механику
2+2 5
2. Одабрана поглавља астрономије 2+2 5
Изборни блок МР6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмски пакети у математици 2+2 5
2. Операциона истраживања 2+2 5
3. Функционална анализа 2+2 5
4. Теорија игара са применама
2+2 5
Изборни блок МР7
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у интерактивно доказивање теорема
2+3 6
2. Рачунарска графика 2+3 6
3. Архитектура рачунара 2 2+3 6
4. Истраживање података 1 3+2 6
5. Вештачка интелигенција 3+2 6
6. Увод у веб и интернет технологије
3+2 6
7. Развој софтвера 2+3 6
8. Конструкција компилатора
2+3 6
9. Алгоритми и структуре података 3+2 6

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести