Изборни модул примењена математика (2МП) (акр.2009)

Дипломске академске студије (мастер) студијског програма математика

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Студијски истраживачки рад 1  0+0+7  6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 2  0+0+12  10
5. Дипломски мастер рад  0+0+0  20
Укупно  40  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МП (група 2ИПМП)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. НМО Б 3+2+2 8
2. Комбинаторна оптимизација 3+2+2 8
3. Операциона истраживања 3+2+2 8
4. Метод коначних елемената 3+2+2 8
5. Оптимално управљање 3+2+2 8
6. Математичко моделирање 3+2+2 8
7. Предмет са другог модула (са основних или дипломских студија) 3+2+2 8

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести