Изборни модул професор математике и рачунарства (2МЛ) (акр.2009)

Дипломске академске студије (мастер) студијског програма математика

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Студијски истраживачки рад 1  0+0+7  6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 2  0+0+12  10
5. Дипломски мастер рад  0+0+0  20
Укупно  40  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МЛ (група 2ИПМЛ)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Методика наставе алгебре и математичке логике 3+2+2 8
2. Методика наставе анализе 3+2+2 8
3. Методика наставе геометрије 3+2+2 8
4. Методика наставе рачунарства 3+2+2 8
5. Теорија бројева 2 3+2+2 8
6. Интернет и софтверски пакети у астрономији 3+2+2 8
7. Елементарне функције 3+2+2 8
8. Комбинаторика 
3+2+2 8
9. Предмет са другог модула (са основних или дипломских студија) 3+2+2 8
10. Методологија истраживања у настави математике 3+2+2 8
11. Начела наставе математике 3+2+2 8
12. Пракса наставе математике и рачунарства 4+4 8

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести