Изборни модул астрономија

Основне академске студије студијског програма математика

  • Овај студијски програм се уписивао закључно са школском годином 2014/15.
  • Одговарајући студијски програм по новој акредитацији можете да видите овде

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1А  4+4+1  10
2.  Линеарна алгебра А  3+3+0  7
3.  Увод у математичку логику
 2+2+0  5
4.  Програмирање 1  2+2+1  6
5.  Енглески језик 1  2+0+0  3
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1Б  4+4+1  10
2.  Линеарна алгебра Б  2+2+0  5
3.  Геометрија 1  2+2+0  5
4.  Програмирање 2  2+2+1  6
5.  Енглески језик 2  2+0+0  3
Укупно  50  60


2. Година


3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2А  4+4+1  9
2. Увод у организацију рачунара
 2+2+0  5
3. Геометрија 2  3+3+0  6
4. Алгебра 1  2+2+1  6
5. Општа астрономија А
 2+2+1  5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2Б  4+4+1  9
2. Објектно оријентисано програмирање  2+2+0  5
3. Геометрија 3  2+2+0  5
4. Увод у нумеричку математику  2+2+1  5
5. Општа астрономија Б  2+2+1  5
Укупно  56  60


3. Година


5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрофизика А 2+2+1 6
2. Комплексне функције 2+2+0 5
3. Алгебра 2 4+2+0 5
4. Диференцијалне једначине  4+2+0 5
5. Положајна астрономија А 3+2+0 6
6. Рационална механика 1 3+2+0 5
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни блок МА1   6
2. Небеска механика 2+2+0 6
3. Практична астрономија А 3+2+0 6
4. Увод у реалну и функционалну анализу 2+2+0 5
5. Изборни блок МА2 2+2+1 5
Укупно 52 60


Изборни блок МА1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрофизика Б 2+2+1 6
2. Положајна астрономија Б 3+2+0 6
Изборни блок МА2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1 5
2. Геометрија 5 2+2+1 5


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика А 2+2+0 5
2. Обрада астрономских посматрања А 3+2+0 5
3. Ефемеридска астрономија А 3+2+0 5
4. Методика наставе математике и рачунарства 2+2+0 5
5. Изборни блок МА3 2+2+0 5
6. Изборни блок МА4 2+2+0 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2+0 5
2. Теоријска астрономија А 3+2+0 5
3. Звездана астрономија А 2+2+0 5
4. Изборни блок МА5 2+2+0 5
5. Изборни блок МА6   5
6. Изборни блок МА7   5
Укупно 48v49v50 60


Изборни блок МА3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Рационална механика 2 2+2+0  5
2. Увод у оперативне системе и рачунарске мреже 2+2+0  5
Изборни блок МА4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у финансијску математику 2+2+0  5
2. Увод у релационе базе података 2+2+0
 5
Изборни блок МА5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Звездана астрономија Б 2+2+0  5
2. Ефемеридска астрономија Б 2+2+0  5
Изборни блок МА6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теоријска астрономија Б 2+2+0  5
2. Интернет и софтверски пакети у астрономији 3+2+0  5
Изборни блок МА7
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Практична астрономија Б 2+2+0 5
2. Обрада астрономских посматрања  Б 2+2+1 5Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести